Centru de colectare deșeuri electrocasnice (DEEE) în județul Bihor, Oradea

ECOSAFE SRL este operator economic autorizat pentru colectare și reciclare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), televizoare vechi, frigidere, imprimante, calculatoare și componente de calculatoare, mașini de spălat, telefoane vechi etc., cu punct de colectare în Oradea, la adresa: .
Sediu social:Oradea
str. Dorobantilor, nr. 3;
email ; , jud. Bihor

DESPRE ECOSAFE SRL
Societatea noastră este o societate cu capital integral privat înfiinţată in anul 2006 inscrisa la Registrul Comertului sub numarul J05/1897/2006, codul fiscal RO 19035972, având sediul social în Oradea, calea Borsului nr. 35, Jud. Bihor.

Scopul nostru este de a oferi soluții viabile partenerilor noştri privind gestionarea deșeurilor industriale

În acest sens dezvoltăm în continuu Centrul nostru de colectare și tratare deșeuri industriale, unde desfăşurăm următoarele activităţi autorizate:

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deşeurilor periculoase
3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deşeurilor periculoase
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4941 – Transport rutier de mărfuri

Oradea
str. Dorobantilor, nr. 3;
email ; , jud. Bihor
Tel 0745-547016

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bihor
  2. Centre de colectare Oradea
  3. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)