SC ECO FIRE SISTEMS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Lumina, sola A314/1/1, tel 0241760575,dir. Ing. Mariana Albu