Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Neamț, Pipirig

S.C. Mihoc Oil SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Leghin-Pipirig Tel:252202 Fax 0233-252202 e-mail

  1. Centre de colectare județul Neamț
  2. Centre de colectare Pipirig
  3. Centre de colectare ulei uzat