SC Mondeco SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Str. 22 Decembrie, nr.27, Suceava,,jud. Suceava,0230/519398, Creţu Gabriela