Daro Prod SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din PET, cu punct de lucru în sat Savinești, str. Uzinei nr. 22, jud. Neamț, tel: 0721188080, persoană de contact: Dobre Nicolae.