Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Apa, județul Satu Mare

RACOLTA VIORICA – ELENA II este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru înLoc. APA, Com. APA,Nr. cadastral 3198, Jud. SATU MARE, Telefon: 0745004887

Seini, str. N.Bălcescu nr.81, jud Maramureș, Telefon: 0745004887, 0945004887,e-mail Racolta Viorica

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Apa
  2. Centre de colectare județul Satu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz