Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

SC REMATHOLDING Co SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Aricestii Rahtivani, tarla 74, parcela 74, parcela 393/1/1

București
Sos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, sector 4
tel: 0213344500
fax: 0213345294
, jud. București

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ariceștii Rahtivani
  2. Centre de colectare județul Prahova
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz