Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

REMATHOLDING CO SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Ariceștii Rahtivani, la adresa: com. Ariceștii Rahtivani, tarla 74, parcela 393/1/1, 0729880212; Florian Dinu, .
Sediu social:București, sector 4, șos. Berceni Fort nr. 5, et. 1, tel.021/3344500; fax.021/3345291

București
Sos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, sector 4
tel: 0213344500
fax: 0213345294
, jud. București

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ariceștii Rahtivani
  2. Centre de colectare județul Prahova
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz