Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Baciu, județul Cluj

SC FLAVIOADAM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în comuna Baciu, sat Baciu, str. Valea Seacă nr. 216, județul Cluj

Cluj Napoca Dorobantilor nr. 14-16

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Baciu
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz