Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Baia Mare, județul Maramureș

SC METCOLIA GRUP S.R.L este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Baia Mare, Str. Oborului nr.26, Tel fix. 0262215605, Tel. mobil 0744659558

  1. Centre de colectare Baia Mare
  2. Centre de colectare județul Maramureș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz