Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Brăila, județul Brăila

SC MIORITA COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Brăila, Sos Vizirului Km. 10 (incinta Dunacor)

  1. Centre de colectare Brăila
  2. Centre de colectare județul Brăila
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz