Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în București, Sector 2

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT București este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în București, sector 2, Str. Dr.Grozovici nr. 2-4, pers. de contact Cristina Balta, Tel: 021/210 20 20 int.129

  1. Centre de colectare București
  2. Centre de colectare Sector 2
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz