Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Câmpeni, județul Alba

SC REMAT CAMPENI SEBES SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în oras Campeni, Str. Garii, nr. 2, jud. Alba, Tel: 0258-771705, Mobil: 0744618315, Crisan Gheorghe

  1. Centre de colectare Câmpeni
  2. Centre de colectare județul Alba
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz