Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Câmpeni, județul Alba

SC MULTICOM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Campeni, str. Varsi fn, tel: 0744613110, Gherghel Flaviu Victor

Câmpeni, str. Oituz nr. 11, tel: 0744613110, Gherghel Flaviu Victor

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Câmpeni
  2. Centre de colectare județul Alba
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz