Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Câmpia Turzii, județul Cluj

SC REMAT SA Iași este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Campia Turzii, str. Laminoristilor f.n, tel.: 0264/369599, Crisan Ioan

  1. Centre de colectare Câmpia Turzii
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz