Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cicârlău, județul Maramureș

SC AUTOSAM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru înCicârlău, nr 107H

  1. Centre de colectare Cicârlău
  2. Centre de colectare județul Maramureș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz