Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Maramureș, Vadu Izei

MIHAI LENUTA I.I. este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru înVadu Izei, nr. 487A

  1. Centre de colectare județul Maramureș
  2. Centre de colectare Vadu Izei
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz