Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ciuperceni, județul Satu Mare

DOBIE NICOLAE I.I este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Ciuperceni, nr. 147/A

  1. Centre de colectare Ciuperceni
  2. Centre de colectare județul Satu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz