Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Constanța, județul Constanța

SC A&M COMPANY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Constanța, str. Baba Novac, nr.78, Muhammad Muzaffar 0722704986

  1. Centre de colectare Constanța
  2. Centre de colectare județul Constanța
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz