Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Constanța, județul Constanța

SC EMI PARC SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Constanța, zona Baba NOVAC – Aurel Vlaicu, parcela A 663/1/3, TEL. 0744334241, Enciu Ion

CONSTANŢA, zona Baba NOVAC – Aurel Vlaicu, parcela A 663/1/3, TEL. 0744334241, Enciu Ion,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Constanța
  2. Centre de colectare județul Constanța
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz