Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Copăceni, Ilfov + București, județul Ilfov

SC FAST METAL COLLECT RECYCLING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Copaceni,sat Copaceni, str. Miron Cristea nr. 12, tel: 0724760929, Ion Rodica Mioara

București,
Bd. Th. Pallady nr. 22, bl. PM 25, sc. B, et. 7, ap. 65, sector 3, persoana de contact:Zamfiroiu Tudorel, tel: 0768 722 999

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Copăceni
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz