Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cornești, județul Timis

SC REBAS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Cornesti nr. 276

  1. Centre de colectare Cornești
  2. Centre de colectare județul Timis
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz