Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Dumbrăvița, județul Timis

SC DEZMEMBRARI ECONOMYCARS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Dumbrvița, str. Petofi
Sandor, nr.2C

  1. Centre de colectare Dumbrăvița
  2. Centre de colectare județul Timis
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz