Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ghiroda, județul Timis

SC SARA INVESTMENT SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96/A

Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96/A

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ghiroda
  2. Centre de colectare județul Timis
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz