Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Flămânzi, județul Botoșani

SC INTERNATIONAL MOTORS-DOR SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Nicolae Balcescu, oraș Flamanzi, tel: 0747265231, adm. dl Pitorac Vasile Ionel, tel: 0744147378, Dolachi Dorina

loc. Nicolae Balcescu, oraș Flamânzi, jud. Botoșani,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Flămânzi
  2. Centre de colectare județul Botoșani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz