Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Botoșani, Vlădeni

SC DEZMEMBRARI VICTORIA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Vlădeni, sat Brehuiești, tel: 0741355740, Constantin Tabarzan

  1. Centre de colectare județul Botoșani
  2. Centre de colectare Vlădeni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz