Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Botoșani, Mihai Eminescu

SC BEST AUTO PARK SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Mihai Eminescu extravilan, tel: 0744191185, Barsan Lica

Botoșani, str. Scarlat Varnav, nr. 11, ap. 8, tel: 0744191185, Bârsan Lica, mail:

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Botoșani
  2. Centre de colectare Mihai Eminescu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz