Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Botoșani, Răchiți

SC C&G ALL CARS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Răchiți, sat Răchiți,tel: 0740161562, Fantu Cristian

  1. Centre de colectare județul Botoșani
  2. Centre de colectare Răchiți
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz