Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Frumușeni, județul Arad

SC REMAT M.G. SA ARAD este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Frumușeni FN, tel: 0751066197, 0257/281760, fax: 0257/281711, David Adrian,

  1. Centre de colectare Frumușeni
  2. Centre de colectare județul Arad
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz