Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Garoafa, județul Vrancea

SC VIGADAUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Garoafa, sat Bizighești, tel: 0742067141, Voiculeț Adrian

  1. Centre de colectare Garoafa
  2. Centre de colectare județul Vrancea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz