Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Vrancea, Străoane

SC DOIODO COMEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com.Straoane, sat Straoane, Ciornei Laurentiu; tel.0761205270

Cimpineanca
tel/fax.0237228169; 0765976269; Dobrin Stefan , jud. Vrancea

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Vrancea
  2. Centre de colectare Străoane
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz