Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dolj, Maglavit

I. I. BREBENEL DANIEL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Maglavit, str. C-lea Severinului, nr. 2C, jud.Dolj; Brebenel Daniel, tel:074459896

  1. Centre de colectare județul Dolj
  2. Centre de colectare Maglavit
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz