Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dolj, Malu Mare

SC AUTO RIM CARS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Comuna Malu Mare, str. Bechetului, nr. 90, jud. Dolj; Rosu Ionel, tel 0766497202

Comuna Malu Mare, str. Bechetului, nr. 90, jud. Dolj; Rosu Ionel, tel 0766497202

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Dolj
  2. Centre de colectare Malu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz