Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dolj, Malu Mare

SC WOLCAR SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Malu Mare, sat Preajba, T 28, P 56, P59, Cioabla Liviu, tel: 0740007379

  1. Centre de colectare județul Dolj
  2. Centre de colectare Malu Mare
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz