Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Giurgiu, Mihăilești

SC LERUS DAM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Mihăilești, str. Abatorului, nr. 2B, tel: 0246/277846, 0723326046, fax:0246/277904, e-mail: , Marcu Gheorghe.

București, str. Mărgelelor, nr 92-94, sector 6, tel: 0246277846; 0246278904; 0766202795, e-mail:

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Mihăilești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz