Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Giurgiu, Ogrezeni

NEL COS TRANS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Ogrezeni, com. Ogrezeni, FN jud. Giurgiu, telefon: 0722312608, 0722988466

sat Ogrezeni, com. Ogrezeni, FN jud. Giurgiu, telefon: 0722312608, 0787707623

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Ogrezeni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz