Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Giurgiu, județul Giurgiu

SC ECO REMAT SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Giurgiu, șos. Ghizdarului nr. 173

  1. Centre de colectare Giurgiu
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz