Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Giurgiu, Vărăști

SC BURSA METAL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Dobreni, com. Vărăști

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Vărăști
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz