BURSA METAL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Vărăşti, sat. Dobreni