Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Pitești

SC REMAT ARGEŞ SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Pitești, Calea Depozitelor nr. 55, tel: 0248/282033, fax: 0248/283444, Alexe Marin

Pitesti,
str. Depozitelor, nr. 55, tel: 0248/282033/ 283444, e-mail:

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Pitești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz