Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Ştefănești

SC GEOMIR REMAT COM 67 SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Stefanesti, sat Stefanestii Noi, str. Garii, nr. 2A, tel: 0728539045, 0248/615104, Savu Claudia

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Ştefănești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz