Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arges, Ştefănești

MIHALCEA ION ALIN II este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Ştefănești, str. Sticlelor, nr. 62, tel: 0721616001, Mihalcea Ion

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Ştefănești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz