Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Drăganu, județul Arges

SC MD LODAVI AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Drăganu, sat Drăganu-Olteni, nr. 108, tel: 0734999975, 0248/663310, mail:

  1. Centre de colectare Drăganu
  2. Centre de colectare județul Arges
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz