Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Podgoria

SC PUIU SERVICE 2000 SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sat Podgoria, com. Podgoria, jud. Buzău
Luca Marius – tel: 0726106600;0745554973

sat Oreavu
comuna Valea Ramnicului, jud. Buzau

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Podgoria
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz