Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Praxia

SC ADIVALEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Praxia, com. Fantana Mare, tel: 0740968702, Lungu Vasile

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Praxia
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz