Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Alba, Sebeș

SC PARPANGHEL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sebes, str. Mircea cel Mare, nr. 132 B, tel/fax: 0258/732794, 0744690271, Blaga Dumitru

  1. Centre de colectare județul Alba
  2. Centre de colectare Sebeș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz