Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dolj, Şimnicu de Sus

SC BMG AUTOMOTIVE COMPANY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Comuna Şimnicu de Sus, sat Şimnicu de Sus, str. Prof.Marin Păunescu, nr. 2, județul Dolj; tel:0744600000, Grecu Razvan Emil

  1. Centre de colectare județul Dolj
  2. Centre de colectare Şimnicu de Sus
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz