Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Târgoviște

SC REMATHOLDING Co SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Targoviste,
str. Laminorului nr.10, tel.: 0730085471; persoana de contact: Stoicescu Adrian

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Târgoviște
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz