Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Neamț, Târgu Neamț

SC REMAT SA NEAMŢ este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Târgu Neamț, str. Castanilor fn.

  1. Centre de colectare județul Neamț
  2. Centre de colectare Târgu Neamț
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz