Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Timis, Timișoara

SC WRANGLER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Timișoara, str. Calea Buziașului nr. 84A, tel: 0356/176661, 0736643925, 0722354325

  1. Centre de colectare județul Timis
  2. Centre de colectare Timișoara
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz